Érzés – Kövületek

2023. november 17. 18:00 (péntek)
November 17. péntek, 18 óra

ÉRZÉS – KÖVÜLETEK
Sipos Endre képzőművész, művészetfilozófus kiállítása

A kiállítás megtekinthető:
November 17. – december 9.
Hétköznap és szombaton 10-18 óráig, vasárnap zárva.

A kiállítást megnyitja:
Dr. Fekete István műgyűjtő

Zenei közreműködő:
Szűts István

Helyszín: Polgár Centrum – Újpest Galéria
1042 Budapest, Árpád út 66.

Sipos Endre ARS POETICA, pontokba szedve:

1.Eddigi és eljövendő éveim vezérfonala az igazságkeresés. Műalkotáselemző munkám is erre épül. Nemcsak képzőművészeti, hanem irodalmi alkotásokat is elemzek.
2.Történelmi- társadalomtudományi- antropológiai igazságkereső kutatásaim során, nem az elemi- ősi igazságokkal; hanem szilárd hazugságkonstrukciókkal találkoztam, kerültem szembe. Ebből a dzsungelből szelíd feltáró munkával próbálok kikeveredni.
3.Grafikai és festői ténykedésem, alkotómunkám eredendően terápiás célzatú, azaz jelenvaló létbenmaradásomat szolgálja. Ezért mindig a produktív, a teremtő alkotómunkát tartottam megtartó értéknek. Az utánzástól, a reprodukálástól mindig idegenkedtem, bár bizonyos mértékben ez is a normális élet, identitásunk szerves részét képezi.
4.Alkatomnak, ösztönkésztetéseimnek, s indulataimnak megfelelően a művészeti stílusok közül a konstruktív- absztrakt irányzat áll hozzám legközelebb, miközben az expresszív és szürrealista tendenciák is érvényesülnek képeimen.
5.Amellett, hogy műelemzéseim során elég mély ismereteket szereztem a festészet belső világáról; ettől függetlenül, vagy éppen ezért: én is éppen úgy belső megérzések, azaz intuíciók nyomán festek, mint legtöbb sorstársam.
6.Grafikáimban és festményeimen az emberi kultúrában, művészetben megjelenő vizuális szimbólumokat nem használom. Képeimen folyamatosan haladok a káosztól a kozmosz irányába. Valójában a természeti folyamatokban létező jeleket fedezem fel újra, az érzés-lenyomatokat, amik egy idő után megkövülnek. Ezért tartom képeimet: Érzéskövületeknek.
7.Az alkotónak, a festőnek előbb-utóbb el kell döntenie azt, hogy a képi kifejezési eszközök közül melyik áll hozzá legközelebb, illetve melynek kell dominánssá válnia művészetében ahhoz, hogy érték-érzéseit ki tudja vetíteni.
-Nálam a kompozíciós szerkezet a legfontosabb, valamint a képi helyek dialógusa. Ennek rendelem alá az anyagot, a formát, a színt, a fényviszonyokat.
– Számomra a létrejövés folyamata sokkal lényegesebb, mint maga a végeredmény. A szellemi munka, az eszmélkedés igazán akkor kezdődik el, amikor átfestem a képeimet. Íly módon a képi helyeken megjelenő formák új tartalmat nyernek.
– A síkba feszített transzcendentális képi tér idődimenzióval is rendelkezik. A téglalapba zárt képi esemény a véges emberi élet szimbóluma. Nem véletlenül akarjuk megragadni, szinte minden alkotásunkon a teljességet, ami néha sikerül is.
– A kép érteke valójában mégsem azon múlik, hogy milyen virtuózan jelenik meg az anyagszerűség, a formakarakter, a színharmónia, a színellentét, a kompozíciós szerkezet; hanem minden a képen induló lelki és szellemi áramláson múlik. Milyen esemény zajlik a képen belüli zárt térben, és a képen kívüli nyitott térben. Nem az érzékelhető, hanem az érzéken túli világban.